Categorie: Luustertoafel

Luustertoafel

De dorpsraad gaat de Luustertoafel weer operationeel maken. Het gesproken verhaal komt weer terug. Er komt ook een QR code met een verwijzing naar deze  website Kamperzeedijk.nl om de verhalen na te kunnen lezen.

Daar waar de tijd leek stil te staan

Donderdag 16 april 1992 verscheen er een interessant artikel in de Deltapost, geschreven door Harm Winter over Gaitjan van Lute. Harm vertelt over herinneringen aan de Kamperzeedijk, wat eens was en nooit zal terugkomen.

De Zeedieker Nachtwacht

Dit stuk hieronder komt uit een veel langer vertelverhaal over Kamperzeedijk. Het plan is om dit helemaal uit te typen en op Kamperzeedijk.nl te publiceren in de nabije toekomst. Verteld door Hennie Brouwer-Schaapman  (geboren 1938,...