De Pieperpolder

De polder de Pieper is een polder van circa 200 hectare ten noorden van het dijkdorp Kamperzeedijk en ten oosten van de Mandjeswaard in de Nederlandse provincie Overijssel.

De polder de Pieper wordt begrensd door de Goot, de Veneriete en een slaperdijk. De polder maakt deel uit van het, in 2005 tot Nationaal Landschap aangewezen, gebied de IJsseldelta. Aan de andere zijde van de Goot ligt de Mandjeswaard.


Video met dank aan Breman.net

.

Na de overstroming van 1825 werd de Grote- of Prinsensluis in de Veneriete aangelegd. Bij deze sluis werd een overlaatkade bij de Veneriete gebouwd, waardoor bij hoog water de polder vol kon stromen. In het westelijk gedeelte van de polder, de oude Pieper, staan de boerderijen op terpen. Na de komst van een stoomgemaal in 1865 werd de overlaatkade op dijkhoogte gebracht.

Aan de noordzijde van de polder vond door aanslibbing tot 1932 landaanwinning plaats. De aanleg van de Afsluitdijk betekende het einde van de landwinning. Aan de rand van de polder bevinden zich aan het Zwarte Meer biezenvelden. Deze biezen werden gebruikt voor de fabricage van matten.

debelle_pieper_LRDe Belle en Pieperstrand

In de Pieperpolder aan de Goot staat nog de ‘belle’ (vroegere veerbel), een herinnering aan het voetveer dat hier eerder lag. Deze “belle” is erkend als provinciaal monument. De bel diende om de veerbaas die aan de overkant op de Mandjeswaard woonde, te melden dat men overgezet wilde worden. Hendrik Schaapman was de laatste veerbaas die de plicht had om kinderen van de Mandjeswaard, die in Kamperzeedijk naar school gingen, (kosteloos) over te zetten.

De dorpsraad Kamperzeedijk werkt aan een nieuwe veerverbinding op deze oude veerplaats, de vergunning is hiervoor in oktober 2014 aangevraagd.
.

De Pieperhoeve

De meeste boerderijen in de Pieper en de Mandjeswaard hebben nog hun agrarische functie. Als er geen mogelijkheid is om verder te groeien (vanwege opvolging of de bedrijfssituatie) dan zijn er boeren die kiezen voor een andere tak, een nevenactiviteit die soms ook hoofdactiviteit wordt. Verbreding heet dat. Een van de boerderijen waarvan de functie is veranderd, is De Pieperhoeve. Het is een zorgboerderij die vanaf 2004 in bedrijf is. De gasten zijn jongeren die niet aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt en – meer recent – ook ouderen met een beperking. Op de boerderij houden ze zich met alle mogelijke activiteiten bezig die voorkomen op een boerderij. Lees meer op www.pieperhoeve.nl

 

800-kamperzeedijk-door-thyza-media-31


Mooie drone beelden door QROOST met een stukje Venerietekanaal, stukje pieperpolder: