Historie

Een eeuwenoude IJsseldelta

Kamperzeedijk is nou verbonden met het IJsseldelta-gebied waarin het ligt. De Kamperzeedijk vroeger een belangrijke landverbinding naar het Noorden. Door de IJsselmonding en het Zwarte Water was het tevens een belangrijke doorgangspoort in de Hanzeroute. Heerschappij over de steden in het gebied waren erg gewild. De lokale geschiedenis meldt dan ook veel veldslagen en een ruige en harde geschiedenis. In de Romeinse tijd werden de hooggelegen nederzettingen omringend om het gebied dat nu de huidige naam de polder Mastenbroek draagt al genoemd op de kaart.

witte-schaapHet witte schaap

Het gebied, de huidige polder Mastenbroek is verdeeld in 1364, dit echter na veel strijd. Het machtige Kasteel Voorst werd voor dit conflict na een Middeleeuwse belegering (die maanden duurde) met de grond gelijk gemaakt. Mastenbroek is één van de oudste polders in Nederland. Kamperzeedijk (de zeedijk die Mastenbroek beschermd) is vanaf die tijd een belangrijke verbinding. De dijk heeft dan ook vele herbergen gekend. (waar nu geen enkele meer van te vinden is). Het muursteentje het Witte Schaap is een laatste herinnering aan één van de herbergen.
De legende zegt dat Napoleon himself op Kamperzeedijk is geweest (maar Klaas van der Sluis dook hier in 2014 op in en zocht het uit en kwam geen bewijzen hier voor tegen in de archieven. Dus we gaan er maar vanuit nu dat Napoleon een fabeltje is). Het Witte Schaap dankt haar naam aan een aantal Franse soldaten die ‘s avonds in de mist in de moerassige polder Mastenbroek de weg kwijt waren. Een blerend wit schaap leidde hen naar Kamperzeedijk in de dikke mist. (Immers de schapen zoeken altijd het droge op). De steen die herinnerd aan deze legende vindt u in een hoekhuis aan de Schaapssteeg (tegenover het cafe ‘de Pompe‘).

Een dijk en haar kolkenk-2

Kamperzeedijk is gesierd door de vele kolken die zijn ontstaan uit eerdere dijkdoorbraken. Zo waren er alleen al tussen 1428 en 1761 al 34 overstromingen. 1775 spande de kroon met vele doorbraken in de dijken rondom Mastenbroek. Daarna volgden er in 1784, 1799, 1808, 1809, 1825 dijkdoorbraken. Vaak zie je een kolk aan de ene zijde van de dijk en precies op de zelfde plek ook één aan de andere zijde van de dijk. Hieraan herken je een fikse dijkdoorbraak. De dijk is naderhand weer opgebouwd dwars door de geslagen kolk (waardoor naderhand 2 kolken ontstaan).
De kolken zijn vaak vrij diep geslagen, echter met de jaren slippen ze langzaam dicht. Ideaal vis- en zwemwater. Op een warme dag zie je dan ook veel zwemmers in de grotere kolken.

k-3

‘d Olde Mechiene

Zelfs vanuit het buitenland komen mensen een bezoekje brengen aan Kamperzeedijk vanwege de Olde Mesiene zoals de Zeediekers het Oude Stoomgemaal noemen. Het stoomgemaal aan de Oostkant van Kamperzeedijk werd gebouwd in 1885 en is de oudste horizontale draaiende stoommachine in Europa. De machine deed lang dienst als watergemaal om de Mastenbroeker polder vrij van natte voeten te houden. Later in 1961 is er naast een moderner gemaal ‘De Venerite’ neergezet dat nu de zaak droog houdt.
De Olde Mesiene draait soms nog wel eens, te herkennen aan de rookpluim en de Nederlands driekleur hangt dan bij het gemaal. Vrijwilligers houden het gemaal actief en als de Olde ‘mesiene’ draait, dan is het vaak druk en zie je veel auto’s bij het gemaal staan. Velen komen dan een kijkje nemen

Bezoek de Stoomgemaal website.


Meer  historie over Mastenbroek >

Meer weetjes over Kamperzeedijk zie nieuws van de Dorpsraad >