De ramp van 1825

ramp-van-1825-gravureKamperzeedijk is in het verleden geteisterd door meerdere overstromingen, de watersnoodramp van 4 en 5 februari 1825 was één van de zwaarste. Tussen tien en elf uur op de ochtend van 4 februari bezweek de Kamperzeedijk tussen het Veneriete en Lutterzijl op twee plaatsen. Bijna rond het zelfde tijdstip brak de dijk ook tussen Grafhorst en Kampen en later op de dag volgden andere dijken. Het verslag meldt dat de huizen aan Kamperzeedijk de eerste aanval moesten verduren en werden voor het merendeel helemaal vernield. Een groot aantal inwoners verloor hierbij het leven. De enorme kracht waarmee het water binnenstroomde werd nog versterkt door de grote hoeveelheid palen die uit de zeewering van het nabij gelegen Schokland (eiland in Zuiderzee) waren losgerukt en door de stroom meegevoerd waren. Zij verbrijzelden menig gebouw waar ze tegen aansloegen.

Ook veel visserschuiten van Schokland kwamen met de stormvloed meegedreven, zo ook het Rijksjacht dat dwars door Mastenbroek dreef en raar genoeg vrijwel onbeschadigd in Zwolle aankwam.

rampvan1825

Heden ten dage met de aanwezigheid van de Afsluitdijk en verstevigde extra dijken lijkt het water ver uit het zicht. Toch wil wanneer de IJssel hoog staat en het IJsselmeer vrij vol zit de waterstand in de IJsseldelta nog wel eens gevaarlijk rijzen. Vandaar ook dat nu het (uniek in de wereld) Balg stuw project is gebouwd bij de Ramspol (de wateringang vanaf IJssel/ketelmeer naar het Zwartewater).

In de Tweede Wereld Oorlog werd Mastenbroek onder water gezet dit keer niet door hoog water maar door de Duitsers om geallieerde nachtlandingen tegen te gaan. Lees meer >

Meer weten over de historie van het gebied? – kijk dan eens in het boek Zeven eeuwen Mastenbroek, Omarmd door IJssel en ZwarteWater. ISBN 90-6697-075-8 geb (IJsseladkademie).

 

Dit vind je misschien ook leuk...