Groen licht voor plannen dorpshart en woningbouw!

Beste bewoners van Kamperzeedijk,

De projectgroep ‘Dorpshart Kamperzeedijk’ is bijzonder blij u te kunnen mededelen dat dhr. Selles van Selles Auto’s op 18 september jl. zijn handtekening heeft gezet onder de overeenkomst die de uitvoering van het centrumplan (aanpassing van 3 kruisingen op de N760 en herinrichting van de dorpskern) en woningbouw mogelijk maakt.

Dat betekent dat dit centrumplan binnenkort zal worden aanbesteed en dat voor de woningbouw een wijziging van het bestemmingsplan wordt aangevraagd. Als het bestemmingsplan is gewijzigd en de bouwvergunning verleend, zal er allereerst gestart worden met de bouw van 6 starterwoningen zoals hieronder afgebeeld. Vervolgens zullen er vrije sectorwoningen langs de kolk gebouwd kunnen worden. Hiermee maken we als dorp een mooie kwaliteitsslag.

Foto-woningenplan_kamperzeedijk-sep2015

De Dorpsraad blijft zich voortdurend inzetten om jongelui een kans te bieden in het dorp te kunnen (blijven) wonen. Ze hoopt daarmee de jeugd en tegelijkertijd ook de school voor het dorp te behouden. Met bovenstaande plannen is een belangrijke stap in de goede richting gezet. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter van de Dorpsraad; dhr. Jan van den End
(E janvandenend@kliksafe.nl).

We hopen dat dit jaar nog begonnen wordt met de herinrichting van ons dorpshart, maar dat zal in belangrijke mate afhankelijk zijn van de weersomstandigheden.
Projectgroep ‘Dorpshart Kamperzeedijk’

logo-dorsphart-kamperzeedijk


 

Dit vind je misschien ook leuk...