Rechtbank doet uitspraak in voordeel van gemeente en Kattenberg Kraanverhuur en Loonbedrijf

Op 22 augustus meldde de Stentor dat een Kamperzeedijker de gemeente Zwartewaterland voor de bestuursrechter in Zwolle daagde met de eis dat de gemeente handhavend optreedt tegen bedrijfsactiviteiten op het perceel van zijn buren aan de Kamperzeedijk.

Eiser: “Als je kijkt naar de gegevens van de Kamer van Koophandel is het bedrijf inmiddels een heel ander soort loonbedrijf, gericht op iets heel anders dan de agrarische sector. Dan valt het sowieso al niet onder de bestemming. De agrarische hoofdactiviteit ontbreekt.” Volgens de gemeente zijn de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan en gaat het om een agrarisch hulpbedrijf dat ook andere dingen doet. “Naast agrarische loonactiviteiten zijn er bedrijfsactiviteiten als een kraanverhuurbedrijf.”

G. Schaapman spande een zaak aan omdat hij het oneerlijk vindt dat hij zijn eigen bedrijf niet kan ontwikkelen, omdat zijn buren steeds bezwaar tegen zijn plannen maken. Tussen de buren G. Schaapman en Kattenberg Kraanverhuur en Loonbedrijf speelt er een soort pingpong van handhavingsverzoeken.

Uitspraak
De rechter heeft uitspraak gedaan en geeft de gemeente Zwartewaterland gelijk. De rechtbank wijst het handhavingsverzoek af op grond dat er geen sprake is van strijdig gebruik op de percelen van Kattenberg die het betreft. De percelen vallen binnen het bestemmingsplan “Buitengebied Zwartewaterland” en hebben daarin de bestemming “Agrarisch met waarden – Landschap”, met de nadere aanduiding “specifieke vorm van bedrijf agrarisch hulp- en nevenbedrijf”. Gronden met deze bestemming mogen ter plaatse van de aanduiding worden gebruikt voor de uitoefening van een agrarisch bedrijf in de vorm van een agrarisch hulp- en nevenbedrijf.

Lees hier de uitspraak en de motiveringen >

 

Dit vind je misschien ook leuk...