Tags: Dorpsraad

werkzaamheden pieperpont

Vanochtend al heel vroeg zijn de mannen begonnen met werkzaamheden aan de pieperpont, hopen dat deze werkzaamheden het gewenste resultaat geven. De pieperpont word de laaste weken gelukkig veel gebruikt!  

Algemene Ledenvergadering

Driester en Dorpsraad bestuur nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering voor bewoners van de Kamperzeedijk, Mandjeswaard en Pieper. Woendagavond 18 april a.s om 20.00 uur in zaal “Lutterzijl” een ieder heel hartelijk welkom!!

Zeediekers van start met uitvoering Dorpshart Kamperzeedijk

Kamperzeedijk krijgt groene, aantrekkelijke en vriendelijke uitstraling Op 16 december 2015 heeft de aanbesteding plaatsgevonden van het project Dorpshart Kamperzeedijk. Dit project is onderdeel van het dorpsplan Kamperzeedijk dat inwoners, provincie en gemeente samen...

Als de provincie groen licht geeft, beginnen rond september de werkzaamheden

Krantenknipsels over het project Dorpshart: BRON ondertaand stukje : www.genemuidenactueel.nl  | door Erik Driessen. Vanuit provincie Overijssel, gemeente Zwartewaterland en Nationaal Landschap IJsseldelta krijgt Kamperzeedijk 650.000 euro om van de kern Kamperzeedijk een echt dorpshart te...

Dorspsontwikkelingplan

De dorpsraad heeft een werkgroep DOP in het leven geroepen. Die in april 2011 het dorpsontwikkelingsplan presenteerden: Het dorpsontwikkelingsplan (DOP) >  Foto’s presentatie avond DOP en “vroeger en nu” tentoonstelling >