Tags: overstroming

De Kolk, een Zeedieks gedicht door Harm Winter

De Kolk Het gat, eens door een storm geslagen waarvan de wond zich heeft ontvreemd ligt nu tevreden langs een zeedijk rustiek berustend tussen beemd En aan de walkant van het stormgat geniet een...

De ramp van 1825

Kamperzeedijk is in het verleden geteisterd door meerdere overstromingen, de watersnoodramp van 4 en 5 februari 1825 was één van de zwaarste. Tussen tien en elf uur op de ochtend van 4 februari bezweek...