Uitnodiging voor project Dorpshart Kamperzeedijk 8 januari 2015

UITNODIGING  | De dorpsraad gaat aan de slag met een bijzonder project voor het centrum van het dorp (Kamperzeedijk-Oost). Het project is gericht op herinrichting, verfraaiing, het verbeteren van de verkeersveiligheid van de N760 en woningbouw in dit deel van het dorp. Dit alles draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid van het dorp.

Het project komt voort uit de inspanningen van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) en is mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provincie Overijssel, het Nationaal Landschap IJsseldelta, de gemeente Zwartewaterland en inzet van bewoners.

logo-dorsphart-kamperzeedijk

Het bijzondere van het project, dat we ‘Dorpshart Kamperzeedijk ‘ noemen, is dat we als dorpsraad verantwoordelijk zijn voor de realisatie van het gehele project. We pakken de uitdaging graag op.

Om een start te kunnen maken met de uitvoering van het project en te vieren dat we na jaren aan de slag kunnen, willen we graag met u het glas heffen op het begin van de werkzaamheden die moeten leiden tot een nieuw hart van  Kamperzeedijk.

Datum  :       8 januari 2015
Tijd        :        16.00 uur
Locatie :        De Driester

Ik nodig u namens de Dorpsraad en de projectgroep Dorpshart Kamperzeedijk’ van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Jan van den End
Voorzitter Dorpsraad Kamperzeedijk

 


Video en foto’s van de eerste presentatie op 8 januari 2015 van het Dorpshart Kamperzeedijk:

Gedeputeerde Boerma over Kamperzeedijk
“. … de projecten zijn vanuit de dorpsbewoners bedacht en voor een deel ook samen zijn uitgevoerd. Die dorpskracht, die gemeenschapzin dat is echt bijzonder in het nationaal landschap IJsseldelta.” Boerma komt door de hele provincie en ziet dat nergens zo sterk meldt hij “…. bewoners, ondernemers en organisaties die voelen zich hier betrokken en ook verantwoordelijk voor hun eigen dorp, eigen leefomgeving en leefgebied…”

Boerma spreekt vanaf 4:25 in de video van Breman.net :


Bron video en foto’s : http://www.breman.net/dorpsontwikkelingsplan-kamperzeedijk/

 


 

 

Dit vind je misschien ook leuk...