Inwoners van de Kamperzeedijkers pakken zelf het groenonderhoud op!

Samenwerking gemeente en inwoners krijgt vorm

De inwoners van Kamperzeedijk worden zelf verantwoordelijk voor al het groenonderhoud op de Kamperzeedijk. Dit is het resultaat van de samenwerking tussen de Dorpsraad Kamperzeedijk en de gemeente Zwartewaterland. Dit burgerinitiatief is een goed voorbeeld van de participatiesamenleving. De afspraken worden vastgelegd in het buurtconvenant Kamperzeedijk. Dit convenant wordt opgesteld voor een periode van tien jaar.

“De inwoners van Kamperzeedijk hebben al veel ervaring met het onderhoud in eigen beheer”, aldus  voorzitter Jan van den End namens Dorpsraad Kamperzeedijk. “Sinds 1994 onderhouden we de ijsbaan op initiatief van de ijsbaanvereniging, enkele groenstroken in de kern en de Oostermaat, het speelterreintje, de recreatiesteiger, het oorlogsmonument en maaien we in de kern. Dit wordt nu uitgebreid met de taken die de gemeente nu doet inclusief het snoeiwerk, de omgeving buitenkolk, Harm Lokpad en het Gait Jan van Lutepad. Daarnaast gaan we een tweetal Groendagen per jaar organiseren.“

Om dit te kunnen uitvoeren heeft de Dorpsraad de gemeente om een tegenprestatie gevraagd.

“We hebben de gemeente gevraagd een nieuwe maaimachine beschikbaar te stellen en de brandstof te vergoeden. Daarnaast is afgesproken dat twee keer per jaar het grove snoeiafval wordt opgehaald. We zijn blij dat de gemeente onze wensen heeft ingewilligd. Samen met de inwoners van Kamperzeedijk gaan we het onderhoudsniveau tillen van C naar A. Een niveau dat past bij onze mooie kern.”

Wethouder Dick Visserman is blij met het burgerinitiatief.

“Met dit initiatief van de dorpsraad Kamperzeedijk hopen we andere inwoners te inspireren. De gemeente gaat op een andere manier werken waarbij initiatieven en ideeën van inwoners veel meer ruimte krijgen.  Hierdoor  krijgen de inwoners meer invloed op de inrichting van hun eigen buurt.  De gemeenteraad heeft het college gevraagd hier extra aandacht aan te geven.  Ik ga er van uit dat er meer inwoners zijn die goede ideeën hebben en dat er veel initiatieven  volgen.  Inwoners kunnen hierover contact opnemen met de gemeente: vraag naar één van onze kerncoördinatoren!”

 

groenonderhoud


 

Dit vind je misschien ook leuk...