Wat is nu Zeediekzorg?

Wat is nu precies Zeediekzorg??

Zeediekzorg: de naam zegt het al: Zorg aan de Kamperzeedijk (Zeediek voor insiders) en dan speciaal gericht op de inwendige mens. Het is opgezet voor bewoners van Kamperzeedijk, Pieper en Mandjeswaard en houdt in dat er tijdelijk gekookt kan worden voor mensen die dat zelf even niet kunnen.

Zeediekzorg bestaat op dit moment uit ca. 35 dames die koken, waarvan er drie de werkgroep vormen. Mirjan Riezebos is coördinator en spin in het web. Zij onderhoudt het contact met de zorgvrager(s) en zo nodig de familie, maakt de kookschema’s en regelt de financiën.

Hoe is Zeediekzorg ontstaan?

Uit ervaringen in het verleden is gebleken dat het heel fijn is dat er tijdens moeilijke omstandigheden voor de warme maaltijd wordt gezorgd. Denk dan aan ziekte / operatie / revalidatie etc. Om niet steeds iets op korte termijn te hoeven regelen is gekozen om deze hulp te organiseren, zodat het ‘koken voor de ander’ snel in gang gezet kan worden.

Hoe werkt het?

Iemand meldt zich aan of wordt aangemeld bij de coördinator. Zij gaat met de hulpvrager inventariseren of en zo ja, hoe vaak, op welke (werk-)dagen en voor hoe lang er hulp nodig is. Ook een eventueel dieet en / of andere voorkeuren worden besproken.

Vervolgens worden de ‘kookdames’ per mail op de hoogte gesteld van de aanvraag. Voor wie op dat moment beschikbaar is wordt een rooster opgesteld. De kooksters kunnen op het rooster zelf aangeven wat ze koken (aardappels / groente / vlees, stamppot, pasta, rijst etc.) en wanneer ze het brengen; ’s middags of ’s avonds. Dit om te voorkomen dat er veel van hetzelfde wordt gekookt. De hulpvrager krijgt het ingevulde rooster ook, zodat bekend is wie wanneer het eten komt brengen. Er zijn speciale bordjes met deksel beschikbaar waar het eten in gebracht kan worden.

Hoe zit het met de kosten?

Omdat we met subsidie gestart zijn kunnen we de kosten nog steeds laag houden.

De persoon of het gezin waarvoor gekookt wordt betaalt € 1,- per persoon. Degene die kookt ontvangt € 2,- per persoon.

De maaltijdvergoeding wordt achteraf door de zorgvrager betaald en de coördinator zorgt ervoor dat de kookdames hun vergoeding krijgen.

Enthousiast?

Meldt je aan als kookster of steun ons financieel door een bijdrage te doen in de bus van Zeediekzorg. Deze hangt in de Driester.

Woon je niet in de buurt, maar draag je dit initiatief wel een warm hart toe? Dan kun je iets soortgelijks opzetten in je eigen wijk / buurt / dorp.

Tot slot

Het is gemakkelijker om hulp te bieden dan om hulp te vragen. Heb oog voor elkaar en meldt het als je denkt dat iemand een tijdje hulp kan gebruiken. We denken graag mee.

Mirjan Riezebos T 06-51420511 E mirjanriezebos@hotmail.com

Willy Selles T 06-28498557

Yvonne Selles T 06-28413916                                                                                    

Dit vind je misschien ook leuk...