Bebouwdekom grens wordt verplaatst

Wijziging bebouwdekom-grens Kamperzeedijk-Oost meldt de gemeente.

Op basis van een door bewoners langs, en gebruikers van de Kamperzeedijk opgestelde gezamenlijke visie heeft de gemeenteraad besloten om de bebouwdekom-grens Wegenverkeerswet 1994 van Kamperzeedijk-Oost te verplaatsen in noordoostelijke richting en vast te stellen iets ten noorden van de aansluiting met de Korenbeltweg.
Het besluit en informatie over het maken van bezwaar is gepubliceerd op de website van de Staatscourant, www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Kopieën van de stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis.

Heeft u vragen over dit besluit dan kunt u bellen met de heer D.T. van der Zwaag, T 038-385 30 47.

Bron: Stadskoerier en Zwartewaterland.nl

Dit vind je misschien ook leuk...