Lutterzijlgemaal is na renovatie weer in gebruik genomen.

KAMPERZEEDIJK – Het gerenoveerde gemaal Nieuw Lutterzijl aan de Kamperzeedijk is vrijdag na ruim een jaar van voorbereiding en werkzaamheden weer in gebruik genomen. Dagelijks bestuurslid Bartus Jonkman van Waterschap Groot Salland verrichtte de openingshandeling.

Op vrijdag 12 december 2014 nam dagelijks bestuurslid Bartus Jonkman van het waterschap het gerenoveerde gemaal Nieuw Lutterzijl aan de Kamperzeedijk bij Grafhorst in gebruik.

Functie gemaal
Het gemaal Nieuw Lutterzijl bemaalt polder De Koekoek met drie vijzels en een gedeelte van de polder Mastenbroek met twee vijzels. Het gemaal dateert uit 1978 en voldeed niet meer aan de eisen die gesteld worden aan een moderne bemalingsinstallatie en daarmee aan de betrouwbaarheid.

Capaciteit
De ontwerpcapaciteit van het gemaal is in totaal 515 m3/minuut: 2 vijzels x 145 m3/min (Mastenbroek) en 3 vijzels x 75 m3/min (De Koekoek). Door slijtage waren capaciteit en rendement aanzienlijk teruggelopen: tot ca. 80% voor de 3 vijzels van de Koekoek en ca. 90% voor de 2 vijzels van de Mastenbroek. Polder de Koekoek ligt aanzienlijk lager (ca. 2 m) dan de rest van de omgeving, waardoor er permanent een forse toestroom is van kwelwater en de polder vrijwel continue door minimaal één vijzel wordt bemalen. Wanneer het gemaal zou uitvallen zou de Koekoek dan ook binnen enkele dagen onder water komen te staan.

Energie
Waterschap Groot Salland gaat duurzaam om met energie. Het energiebeleid van het waterschap houdt onder meer maatregelen in om 30% energie te besparen, bereikt in 2020. Het gerenoveerde gemaal Nieuw Lutterzijl levert hier als grootverbruiker een belangrijke bijdrage aan. De renovatie levert naar verwachting in totaal een besparing op van 56.000 kWh per jaar (van 450.000 naar 394.000 kWh per jaar). Deze besparing komt overeen met een gemiddeld jaarverbruik van zo’n 16 huishoudens.

Kosten
De totale kosten voor de renovatie inclusief voorbereiding bedroegen 1,9 miljoen euro.

Bron: De Stadskoerier  en het  waterschap Groot Salland.

lutterzijl

 De drie vijzels voor polder De Koekoek. Foto: Bas Wilberink (De Stadskoerier)


Ook Genemuiden Actueel berichtte over de heropening van het gemaal:

Terwijl het buiten stormt, zet dagelijks  bestuurslid Bartus Jonkman van Waterschap Groot Salland  Nieuw Lutterzijl weer in werking. Dat gemaal net  buiten de oude gemeentegrens van Genemuiden is voor 1,9 miljoen euro gerenoveerd. Dat was  nodig om de polders Mastenbroek en Koekoek gegarandeerd droog te houden. “Als dit gemaal een paar  dagen niet werkt, staat de Koekoek blank”, aldus Jonkman. Lees verder >

lutterzijl-2014-genemuidenactueel_3

lutterzijl-2014-genemuidenactueel_2

lutterzijl-2014-genemuidenactueel_1

lutterzijl-2014-genemuidenactueel_4

Foto bron Genemuiden Actueel: Lees verder >

Dit vind je misschien ook leuk...